Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

A group of young people playing croquet.

Fakta

 1. Fylke:
  Trøndelag
 2. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 3. Antall plasser:
  18
 4. Region:
  Barnevern Trondheim
Fylke
 • Trøndelag
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Seksuell skadelig atferd
 • Atferds- og samspillsvansker
 • Rus, avhengighet og kriminalitetsproblematikk
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • MI (motiverende intervju)
 • FAK-skjema
 • (TAM) Terapeutisk aggresjonsmestring
 • Tilknytningsteori
 • Familie- og nettverksarbeid
 • COS (Circle of security)
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
 • DBT (Dialektisk atferdsterapi)
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg: §§ 3-2 og 5-1, samt 4 – 2 når plasseringen er ment langvarig
 • Atferd: §§ 6-1, og 6-2, samt §4-4 når plasseringen er ment langvarig

Kontakt

Adresse

Barnevern Trondheim

Humana barnevern Trondheim har til sammen seks avdelinger i Trondheim og Skaun. To av avdelingene er godkjent for atferdsbehandling, to for rusbehandling og to er avdelinger for omsorg.

Fakta

 1. Fylke:
  Trøndelag
 2. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 3. Antall plasser:
  18
 4. Region:
  Barnevern Trondheim
Fylke
 • Trøndelag
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Seksuell skadelig atferd
 • Atferds- og samspillsvansker
 • Rus, avhengighet og kriminalitetsproblematikk
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • MI (motiverende intervju)
 • FAK-skjema
 • (TAM) Terapeutisk aggresjonsmestring
 • Tilknytningsteori
 • Familie- og nettverksarbeid
 • COS (Circle of security)
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
 • DBT (Dialektisk atferdsterapi)
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg: §§ 3-2 og 5-1, samt 4 – 2 når plasseringen er ment langvarig
 • Atferd: §§ 6-1, og 6-2, samt §4-4 når plasseringen er ment langvarig

En av våre avdelinger er spesielt lagt til rette, både når det gjelder tiltak, kompetanse og bemanning, for målgruppen barn og unge med skadelig seksuell atferd. Les mer om vår SSA-behandling her.

Region Trondheim tilbyr også følgende tjenester:
• Familiehjem
• Hybeloppfølging for ungdom
• Ettervern

 

Miljøfyrtårn:

For innsyn i vår miljøfyrtårnrapport, vennligst kontakt oss på: rune.rostum@humananorge.no

Behandlingsmetoder

Vi baserer arbeidet vårt på evidensbaserte metoder, med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (KAT), dialektisk atferdsterapi (DBT), miljøterapi, traumebevisst omsorg (TBO), terapeutisk aggresjonsmestring (TAM) og familie- og nettverksarbeid. I tillegg anvender vi oss av tilknytningsteori i forståelsen av og i det konkrete arbeidet med de unge. Avdelingene jobber ut ifra standardisert forløp for omsorgs- og atferdsinstitusjoner.

For oss er det viktig å ha et tett samarbeid med alle som er en del av den unges liv. Vi legger derfor stor vekt på skoletilhørighet, familie- og nettverksarbeid og tette dialoger med barneverntjeneste, Bufetat og spesialisthelsetjeneste m.m.

Her kan du lese mer om behandlingsmetoder.

Våre avdelinger

 • Laugen
 • Tanem
 • Selsbakk
 • Stabbursmoen
 • Stavset

   

   


   

Åse Kolstad

Institusjonsleder Barnevern Trondheim

Fakta

 1. Fylke:
  Trøndelag
 2. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 3. Antall plasser:
  18
 4. Region:
  Barnevern Trondheim

Kontakt

Åse Kolstad

Institusjonsleder Barnevern Trondheim