Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvem kan bli spesialisert fosterhjem?

I utgangspunktet er det ingen som er bedre egnet enn andre som fosterhjem, men det er visse krav som må oppfylles når det gjelder trygge forhold.

Du/ dere kan bo på landet eller i byen, i leilighet, rekkehus, tomannsbolig eller enebolig, bare dere har et eget rom til barnet som kommer inn i familien.

Du kan være single, samboer eller gift, med eller uten egne barn. Men har dere egne barn, ønsker vi at de skal være eldre enn tre år. Alle familiesammensetninger og kulturelle bakgrunner er velkomne som spesialisert fosterhjem. Det som først og fremst betyr noe, er at du, eventuelt dere, har tid, er engasjerte og har følelsesmessig plass til et nytt medlem i familien.

Dere må være en trygg og stabil familie med «et stort hjerte». Dere må være klar over at hele familien påvirkes og derfor må ønske at det nye barnet skal flytte inn. Har dere egne barn, vil disse også bli berørt av plasseringen.

Barn og unge som plasseres i fosterhjem, har ofte hatt vanskelige opplevelser, samtidig som de er blitt tatt vekk fra foreldrene sine. Derfor vil du oppleve at et slikt barn ofte har større behov og krever mer tid og omsorg enn dine egne barn.

Det er ikke slik at barneverntjenesten vet alt om barnet når dette flytter inn hos dere. Kanskje kommer det frem noe som ikke har vært kjent, etter at barnet har bodd hos dere en stund. Som familiehjem må dere derfor være forberedt på å samarbeide med barneverntjenesten, familieterapeut, barnets biologiske foreldre og dets øvrige nettverk.

Livet som fosterhjem vil innebære en del utfordringer, det må dere være forberedt på. Samtidig vil dere oppleve mange gleder gjennom barnet, og få mye livskvalitet igjen for den innsatsen dere yter. Les gjerne intervjuene med fosterhjemmene våre, for å få et enda bedre vurderingsgrunnlag.