Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hva skjer etter at vi er godkjent som spesialisert fosterhjem i Humana omsorg og assistanse?

Når dere er vurdert egnet som spesialisert fosterhjem av oss, blir dere med på vårt obligatoriske grunnkurs. Dette kurset er en viktig forberedelse til å ta imot et barn i familien. Når kurset er ferdig er dere godkjent som spesialisert fosterhjem, og vil få henvendelser om plasseringer. 

For at en plassering skal bli best mulig for familien, er det viktig å prøve å finne barn og familier som i størst mulig grad passer sammen. Dere og teamlederen hos oss skal sammen vurdere hva som passer best for deres familie. Dette snakker vi mye om i klarstillingsprosessen.

Når vi mener at et barn som trenger fosterhjem passer inn i familien din, kontakter vi dere på telefon. Dere får da mulighet til å tenke litt og bestemme dere for om dere vil gå videre eller ikke. Vil dere gå videre i prosessen, er det mest vanlig at deres teamleder og barnets saksbehandler fra barneverntjenesten kommer hjem til dere for å fortelle mer om barnet. 

Etter møtet tenker både dere og barneverntjenesten igjennom om dette føles positivt og riktig. Hvis dere som familie opplever at det ikke føles helt rett, er det viktig at dere takker nei til oppdraget. Vi kan også velge å avbryte godkjenningsprosessen hvis vi mener at dere ikke passer som fosterhjem.

Hvis det er snakk om plassering i beredskapshjem, går prosessen mye raskere. Da kommer vanligvis barnet til familien samme dag som dere får henvendelsen.