Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Har du flere spørsmål?

 

Terje Smevold Regionleder Sør 913 40 669

 

Bilde av direktør for familiehjem og hjelpetiltak Jan Andre Hansen
Jan André Hansen Direktør familiehjem og hjelpetiltak 970 00 232