Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Finnes det en aldersgrense for å bli spesialisert fosterhjem?

Nei, det er ingen aldersgrense, men ingen vet på forhånd hvor lenge barnet eller ungdommen skal bo hos dere. Mange barn som har hatt vanskelige opplevelser i oppveksten, får en vanskeligere ungdomstid enn barn som vokser opp under trygge forhold. 

Det er viktig at dere som spesialisert fosterhjem har overskudd og engasjement til å støtte ungdommen i hele perioden. Barn trenger støtte også etter at plasseringen er avsluttet. Derfor er det viktig å tenke på at dere skal kunne være der for barnet frem til de flytter. Ofte blir fosterbarn en del av livet.