Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Får vi noen økonomisk støtte?

Som fosterhjem får dere en godtgjørelse for at dere åpner hjemmet deres. Godtgjørelsen er skattepliktig, gir rett til sykepenger og gir pensjonspoeng, men ikke rett til tjenestepensjon. Fosterhjemmet mottar også utgiftsdekning til å dekke de daglige utgiftene for barnet.