Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Får vi noen økonomisk støtte?

Økonomisk kompensasjon gis etter oppdragsgodtgjøring som settes i forhold til din utdanning og erfaring. I tillegg mottar du en utgiftsdekning, satt av faste satser, for å dekke løpende kostnader og daglige utgifter som kommer av å ha et fosterbarn i hjemmet.

Du vil få veiledning gjennom jevnlige og faste samtaler med en teamleder fra Humana omsorg og assistanse, som avtales etter individuelle behov i samarbeid med teamlederen.