Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana omsorg og assistanse
tilbyr barneverntjenester.

Vi jobber med barn og
ungdommer.

Noen trenger et sted å bo
for en kortere periode.
Andre for en lengre periode.
Vi tilbyr begge deler.

Vi tilbyr blant annet:

  • Institusjoner
  • Familiehjem og fosterhjem

Vi finnes i hele Norge.
Vi jobber på oppdrag
fra staten.

Kontakt oss:
Telefon: 909 46 000
E-post: info@humananorge.no