Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Vi lanserer Humana innsikt!

Publiseringsdato: 27-05-2020

Humana innsikt er vårt nye konsept for kompetansedeling og kompetanseheving innen helse, omsorg og assistanse. Hittil har vi holdt et webinar og laget en podcast - og det kommer fortløpende mer!


Webinar om tvang og makt i helse og omsorg

Vårt første webinar om tvang og makt i helse og omsorg den 07.mai 2020 ble svært godt mottatt og vi hadde nærmere 500 engasjerte seere som var med oss. Humana helse og omsorg er opptatt av at helsepersonell er seg bevisste sin rolle og hvilken makt de besitter i møte med personer som er avhengig av gode og trygge omsorgstjenester.

Gjennom dette webinaret tydeliggjøres de juridiske og etiske rammene for å beskytte pasienter og brukere mot maktovergrep, og foreleserne bruker eksempler fra egen praksis for å belyse noen av de utfordringene vi møter som helsepersonell og hvilke forhold som fører til at vi handler galt.

Vil du se opptaket fra webinaret er det tilgjengelig nå. Ikke gå glipp av muligheten til å få viktig faglig oppdatering. Se opptaket her.

Webinarpodkast


Vi har i tillegg laget en webinarpodkast der vi følger opp og reflekterer over spørsmål som kom inn fra seerne under webinaret. I podkasten hører du bruker- og pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, regionsjef Reidar Holst-Christensen og kommunikasjonssjef Hans Henrik Sørensen i Humana omsorg og assistanse.

Podkasten kan høres på de fleste podkastplattformer:

Apple: https://apple.co/3gl8a2l
Spotify: https://spoti.fi/3bXDEYY
Web: https://bit.ly/2yybSVn

 

Delta på webinaret "Er BPA løsningen på alt?" 28.mai 2020

 

Er brukerstyrt personlig assistanse en superløsning for alle funksjonshemmede? Passer BPA for alle? Er det noen det ikke passer for? Er det bare plussider med BPA? Er BPA-verktøyet det samme i dag som for 10-15 år siden? Hva er de største BPA-utfordringene vi står overfor nå?
 
Disse og andre BPA-temaer tar vi opp i Humanas BPA-webinar den 28. mai kl 18:00. Foredragsholderne i webinaret er divisjonsdirektør BPA i Humana omsorg og assistanse, Jon Torp, som har 25 års erfaring fra BPA-feltet, samt BPA-rådgiverne Stine Jåthun og Eivind Collin. Ønsker du å delta, kan du melde deg på her.

 


Hva er Humana innsikt?

Humana omsorg og assistanse har nå lansert Humana innsikt, som er vårt nye konsept for kompetansedeling og kompetanseheving innen helse, omsorg og assistanse. Vi har allerede holdt vårt første webinar om makt og tvang i helse og omsorg, og flere webinarer kommer fortløpende fremover. 

Hvis du har innspill til tematikk eller fagområder du ønsker at vi tar for oss neste gang vil vi gjerne høre fra deg.