Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

BPA sertifisert som Miljøfyrtårn og kvalitetssystemet ISO-sertifisert

Publiseringsdato: 13-05-2020

BPA har på rekordtid fått ISO-sertifisering av sitt ledelses- og kvalitetssystem Parus! Dette gir en ekstra trygghet for kundene og oppdragsgiverne.

Å bli ISO-sertifisert betyr at uavhengige revisorer gjennomgår vårt ledelses- og kvalitetssystem og sjekker om det holder den standard som er beskrevet i sertifiseringen. Etter at vi er sertifisert blir vår måte å arbeide på revidert hvert annet år for å sikre at vi gjør det vi har beskrevet i systemet.

Hva oppnås med et kvalitetsledelsessystem?

  • fokus på kundens krav og forventninger
  • fokus på ledelsens forpliktelser
  • styring med interne prosesser
  • hensiktsmessig intern kommunikasjon
  • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
  • større effektivitet
  • grunnlag for å vurdere forbedringer

En ISO-sertifisering bidrar til å holde et gitt kvalitetsnivå og gi bedriften et konkurransemessig fortrinn. En sertifisering av styringssystemet er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og dette medvirker til å skape trygghet for kunden og øke kundetilfredsheten.

Miljøfyrtårn også!
BPA-divisjonen ligger ikke på latsiden, de har nemlig også i samme periode blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.
Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.