Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Trygge og gode familiehjem

Publiseringsdato: 26-04-2019

Ni av ti barn som bor i familiehjem hos Humana omsorg og assistanse sier de føler seg trygge. – Veldig gledelig, sier Ann Eirin Lieng, kvalitetssjef i selskapet.

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2018 og 61 pro-sent av de spurte deltok. Hele 97 prosent av de spurte svarte at de er helt eller litt enige i at de har det bra der de bor nå. 87 prosent svarte at de er helt enige at de føler seg trygge der de bor nå.

Nøkkeltall: Slik er det i et Humana familiehjem

  • 97 prosent trives
  • 90 prosent går på skole eller har arbeid
  • 87 prosent føler seg trygge
  • 87 prosent får drive med aktiviteter de liker
  • 72 prosent mener de får god hjelp til å holde kontakt med familien

Barna mener de får være med på å bestemme over si egen hverdag (67 prosent) og 90 prosent går på skole eller har arbeid.

Gledelig

– Resultatene viser at barn og ungdom som bor i våre familiehjem får god hjelp og oppfølging. Det er spesielt gledelig å se at de føler seg trygge, at de opplever at de har det bra der de bor nå og at de går på skole, sier Ann Eirin Lieng.

72 prosent sier de har får god hjelp med å holde kontakt med familien sin.

imageleaoh.png

– Barn som må flytte fra sine biologiske foreldre er spesielt sårbare, og trenger trygghet og tilhørighet for å kunne utvikle seg og ha et godt liv. Det er gledelig å se at de opplever at de får hjelp til å holde kontakten med sin biologiske familie.

modell_5-3.png

Fortsatt mulig å bli bedre

Humana omsorg og assistanse vil fortsette med å utvikle og forbedre arbeidet for de unge i familiehjem, til tross for de gode resultatene i undersøkelsen

imagejnu4.png

modell_5-6.png

modell_5-15.png

– For at vi skal kunne holde på gode resultater, og ha fortsatt fremgang, må vi bevisstgjøre oss på hva som har ført til dem. Vi kommer til å evaluere hva som har hatt betydning for de gode resultatene, og hvordan nyttiggjøre seg denne kunn-skapen.

Humana omsorg og assistanse vil også legge en plan for hvordan de skal få enda flere av de unge til å besvare undersøkelsen.

*Vi deler gjerne kunnskapen vår. Ta kontakt med oss, så sender vi hele undersøkelsen.