Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Får barn og unge med psykiske lidelser den riktige hjelpen?

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen er med oss for å snakke om hvilken hjelp norske ungdommer får for sine psykiske plager. Det er også doktorgradsstipendiat Kim Dysthe som forsker på ungdommers psykisk helse og deres bruk av digitale hjelpetjenester. Regionleder i Humana omsorg og assistanse, Reidar Christensen bidrar også med sin lange erfaring på feltet.