Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 22-04-2024

Nattevakter til barnevernsinstitusjon i Sandnes

Om stilingen

Er du en trygg voksen som står støtt når barn og unge benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier?

Humana omsorg og assistanse region Sandnes har nylig inngått en rammeavtale med Bufdir i målgruppen atferd lav, og i den forbindelse har vi behov for ytterligere nattevakter. 


Som nattevakt hos oss i Humana omsorg og assistanse Sandnes møter du unge mennesker som har fått en vanskelig start på livet. De har vært utsatt for omsorgssvikt og traumer som har påvirket utviklingen deres og gitt dem uhensiktsmessige mestringsstrategier. Ofte krevende uttrykksformer hvor trusler, utageringer, rømminger, og iblant kriminalitet, er en del av den unges utfordringsbilde.

De unge som bor hos oss, trenger trygge voksne rundt seg som kan hjelpe dem å utvikle nye ferdigheter og mestringsstrategier. Du vil bidra til at de får et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet, rammer og kjærlighet. 

Vi søker derfor nå nattevakter til faste stillinger på 59,15 prosent.


Hvorfor skal du jobbe hos oss?

 • Du vil ha utfordrende arbeidsoppgaver i miljø med høy faglig kompetanse
 • Du vil ha en nærværende leder som anerkjenner din fagkompetanse og vet å bruke den for å skape resultater   
 • Du ønsker fast ansettelse 
 • Du vil ha variasjon i arbeidsoppgavene
 • Du vil ha korte beslutningsveier
 • Du vil følge en 3/7, 4/7 medleverturnus. Hvor du jobber i tre eller fire netter og har fri i syv døgn mellom hver arbeidsperiode

Hva skal til for å lykkes hos oss? 

 • Det er fordel med utdanning innen helse og sosialfag, men også ufaglærte med erfaring vil bli vurdert 
 • Du har erfaring med unge som befinner seg i en sårbar situasjon 
 • Du er faglig sterk, men alltid på jakt etter å utvikle deg
 • Du er trygg på deg selv og åpen i møte med beboere, kolleger og pårørende
 • Du liker å lykkes sammen med andre 
 • Du tåler andres smerteuttrykk og vet at endring tar tid
 • Du har gode evner for relasjonsbygging 
 • Du kan stå i vanskelige situasjoner og hjelper til med følelsesregulering
 • Du har førerkort klasse B

Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av helse- og omsorgstjenester? 

 • Humana omsorg og assistanse har levert barnevernstjenester etter kommunens ønsker og behov i mange år 
 • Oppdragsgiveren vår fortsetter å bruke oss fordi de erfarer at vi leverer tjenester av høy kvalitet 
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og menneskelig 
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon 
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og en egen, intern HR-avdeling
 • Du får ta del i vårt omfattende fordelsprogram

  
Har du spørsmål om stillingene, kan du kontakte avdelingsleder Lars Isachsen på 94160906 eller avdelingsleder John Byberg på 476 08 308. 

Vi vil invitere til intervju fortløpende

Vi ser fram til å få deg på laget vårt! 

Om arbeidsgiver: 
Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen, Alle har rett til et godt liv. 

Kontaktperson