Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Verdispørsmål - På arbeidsplassen

Klikk på et av plusstegnene for å trekke et verdispørsmål.

 1. Jeg bestreber meg på å holde det rent og ryddig rundt meg.

  - Hvordan kan vi bli enda bedre på det?

 2. Du ser at en assistent ikke arbeider etter rutinene.

  - Hva gjør du? Gjør det noen forskjell om det er en assistent du liker bedre eller mindre?

 3. Jeg passer på å dele informasjon og kunnskap som andre kan trenge.

  - Opplever du noen ganger at du ikke får den informasjonen du trenger? Hvordan kan du forhindre det?

 4. Å skrive avvik er naturlig og selvsagt på arbeidsplassen.

  - Gjør du det i tilstrekkelig grad?

 5. Jeg har tydelige arbeidsoppgaver og vet hva som forventes av meg.

  - Hvis ikke, hva gjør du da?

 6. Jeg løser problemer som oppstår på egen hånd.

  - Hvem har ansvar for å løse problemer som oppstår? Er det klart i hver enkelt situasjon?

 7. Jeg sørger alltid for at den som mottar informasjonen, forstår den.

  - Hvordan gjør du det? Hvordan kan du forbedre det? Gi noen gode tips til bedre kommunikasjon.

 8. Informasjonen hos meg er tydelig og enkel, både den skriftlige og den muntlige.

  - Hvordan kan du forbedre det?

 9. Det føles alltid godt å gjøre «det lille ekstra».

  - Hva er det egentlig, og hvordan ser du på det? Mener andre det samme?

 10. Jeg vet hvordan jeg skal prioritere når det er mye som må gjøres.

  - Hvordan håndterer du situasjoner/dager når det blir mye? Når det pågår over lengre tid?

 11. Jeg synes det er god kommunikasjon mellom arbeidsleder og assistentene.

  - Hvis du kunne forbedre noe, hva skulle det være?