Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Hva skjer etter at jeg har fått innvilget BPA?

Hvis du har fått innvilget BPA og bor i en kommune der private leverandører leverer dette, må du velge en leverandør.

Vi har en egen podkastepisode, Din guide til å velge BPA-leverandør, som vi anbefaler at du lytter til. Her finner du også en sjekkliste for deg som skal velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse.

Hvis du bor i en kommune der kun kommunen leverer BPA, må du velge kommunen som din BPA-leverandør.