Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Vil assistenter med lengre yrkeserfaring få høyere lønn?

Assistenter med lang erfaring i arbeidslivet får høyere lønn i Humana BPA.

Assistenter med 6 års yrkeserfaring har en timelønn på 199 kr, assistenter med 10 års yrkeserfaring har en timelønn 205 kr, og assistenter med 20 års yrkeserfaring har en timelønn på 211 kr.