Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Vil assistenter med lengre yrkeserfaring få høyere lønn?

I Humana bestemmes din lønn ut i fra din ansiennitet i yrkeslivet. Her følger en oversikt over trinnene i vår grunnlønn:

0 år: 203,50,-
6 år: 206,50,-
10 år: 212,50,-
20 år: 219,50,-