Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Hvilke forsikringer har jeg som ansatt i Humanas BPA-divisjon?

I Humana har vi både yrkesskadeforsikring, fritidsulykke/skadeforsikring og gruppelivsforsikring (dødsfallerstatning) 

Yrkesskadeforsikring dekker yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått i arbeidstiden, på arbeidsstedet eller under utførelse av arbeid.  

Fritidsulykke/skadeforsikring omfatter ulykkeskader som har oppstått på fritiden, utenom arbeidstid og på reise mellom hjem og arbeidssted. 

Gruppelivsforsikring (dødsfallerstatning) gir økonomisk sikring til etterlatte ved dødsfall uansett årsak. Dersom du skulle falle fra, vil de etterlatte få utbetalt et engangsbeløp på 10G. Forsikringssummen avtrappes ikke, uansett alder, frem til 67 år.