Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Har vi forsikring som sikrer de ansatte ved evt. sykdom og uføre?

Ja, alle ansatte er dekket av en uførepensjon. Uførepensjon er en forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt 

NAV yter 66% uførepensjon av lønn opp til 6 G. I tillegg har Humana BPA en uførepensjonsordning som gir alle ytterligere 3%, slik at uførepensjon i Humana er på 69% av lønn opp til 6G.