Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Beskjed fra Bærum kommune til BPA-assistenter som jobber for BPA-vedtakseiere i Bærum:

Per i dag 15. desember, er det slik at Bærum kommune prioriterer 3. vaksinedose til helsepersonell (ikke BPA -assistenter) i kommunen. Likevel kan BPA-assistenter som jobber for alvorlig syke BPA-vedtakseiere vaksineres av Bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. MERK! Det kreves en attest fra BPA-vedtakseiers fastlege på alvorlig sykdom som fremlegges for Bedriftshelsetjenesten før vaksinering.

Dersom du som BPA-assistent har en slik legeattest fra vedtakseiers fastlege som bekrefter at du jobber for en alvorlig syk vedtakseier, så kan du som BPA-assistent kontakte bedriftshelsetjenesten i Bærum for å avtale vaksinering på e-post bedriftshelsetjenesten@baerum.kommune.no eller du kan møte fram i Løkketangen 12B Sandvika på drop-in vaksineringen hver mandag 12:30 – 15:30. Husk å ta med nevnte legeattest.

Med hilsen Bærum kommune.