Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

A girl playing with a ball.

Fakta

 1. Fylke:
  Rogaland
 2. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 3. Antall plasser:
  15
 4. Region:
  Barnevern Sandnes
Fylke
 • Rogaland
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Psykiatri
 • Traumer
 • Selvskading
 • ADHD
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • TBO
 • Sosial læringsteori
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • TMA
 • ART/KISS
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Sandnes

Kontakt

Adresse

Barnevern Sandnes

Humana omsorg og assistanse, region Sandnes, har seks avdelinger i Rogaland. Alle avdelingene tar i mot både jenter og gutter, og har plasser når det gjelder omsorg og atferd. Siden 2012 har vi hatt sterkt fokus på traumebehandling og jobbet målbevisst opp spesialkompetanse på TBO.

Fakta

 1. Fylke:
  Rogaland
 2. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 3. Antall plasser:
  15
 4. Region:
  Barnevern Sandnes
Fylke
 • Rogaland
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Psykiatri
 • Traumer
 • Selvskading
 • ADHD
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • TBO
 • Sosial læringsteori
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • TMA
 • ART/KISS
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Sandnes

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 952 79 549

Om oss

Alle avdelingene våre er godkjent for §§ 3-2, 5-1, 6-1 og 6-2. Avdelingene har også godkjenning i forhold til §§ 4-1, 4-2 og 4-4 når det er plan om videre plassering etter akuttforløpet. Plassene er fordelt på små grupper med to-tre ungdommer og det er to-fire voksne på jobb til enhver tid. Vi har også ungdommer som bor alene med tilpasset opplegg.

Behandlingsmetoder

I behandlingen av ungdommene som kommer til oss tar vi utgangspunkt i at mennesker er forskjellige, og at vi formes etter den virkelighet vi opplever å befinne oss i. Vi opplever at alle barn og ungdommer har behov for individuelt tilrettelagt behandling og omsorg. Den erfaringen og kunnskapen vi har, gjør at vi forstår ulik type atferd. Vi skjønner hvorfor og hvordan sosiale erfaringer, traumer og ulike former for tilknytning kan utløse en spesiell måte å være på.

Med denne tilnærmingen blir det enklere å snakke med barn, deres nettverk og samarbeidspartnere. Vi forstår deres utgangspunkt, og vi vet at det er de som er eksperter på sin historie og sine liv. Vi kan tilby en mulighet til å bli bevisst på egne ferdigheter og oppleve mestring, samtidig som vi sammen legger til rette for nye, gode erfaringer. Målet er å fremme følelsen av trygghet og dermed gi opplevelsen av å få omsorg og å bli tatt vare på.

Vi i barnevernsdivisjonen i Sandnes startet med TBO i 2012 og har opparbeidet oss god faglig kompetanse på området, som gir gode resultater. Alle medarbeiderne våre får undervisning og månedlig veiledning av psykologspesialist. Omsorg knyttet til traumebevissthet benyttes som en ramme for forståelse i arbeidet vårt med ungdommene.

Våre avdelinger

 • Diamantveien
 • Helleberg
 • Lyefjell
 • Rossåsen
 • Tjøtta
 • Ålgård

Fakta

 1. Fylke:
  Rogaland
 2. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 3. Antall plasser:
  15
 4. Region:
  Barnevern Sandnes

Kontakt

Kirsten Sunde Haga

Institusjonsleder