Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Fakta

 1. Fylke:
  Troms og Finnmark
 2. Plasseringsform:
  Atferd lav, høy, rus
 3. Antall plasser:
  7
 4. Region:
  Barnevern Nord
Fylke
 • Troms og Finnmark
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Psykiatri
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Komplekse smerteuttrykk
 • Traumer
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • TBO
 • Tilknytningsteori
 • Systemteori
 • Utviklingspsykologi
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • §6-1, §6-2, §4-4

Kontakt

Adresse

Barnevern Nord

Humana barnevern region Nord har to avdelinger i Harstad, og en avdeling i Kvæfjord. Avdeling Olderveien i Harstad er godkjent for å ta i mot plassering i målgruppe atferd lav, og avdeling Landsåsveien i Harstad er godkjent for å ta i mot plassering i målgruppe rus, atferd høy og lav. Avdeling Toppen i Kvæfjord er godkjent for å ta i mot plassering i målgruppe rus og atferd lav. Vårt terapeutiske arbeid baserer seg på traumebevisst omsorg (TBO) og Aggression Replacement Training (ART). Avdelingene tar imot både gutter og jenter.

Fakta

 1. Fylke:
  Troms og Finnmark
 2. Plasseringsform:
  Atferd lav, høy, rus
 3. Antall plasser:
  7
 4. Region:
  Barnevern Nord
Fylke
 • Troms og Finnmark
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Psykiatri
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Komplekse smerteuttrykk
 • Traumer
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • TBO
 • Tilknytningsteori
 • Systemteori
 • Utviklingspsykologi
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • §6-1, §6-2, §4-4

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 952 79 549

Om oss

Vi har valgt å satse på kompetanse, og alle våre fast ansatte er faglærte. Avdelingen har egen lederressurs for å sikre at vi jobber samstemt og målrettet, og at strukturene og rutinene ivaretas på best mulig måte. 

Avdelingene Olderveien og Landsåsveien kan ta i mot to ungdommer hver i alderen 13-18 plassert etter §6-1 og §6-2. Vi tar også imot hasteplasseringer dersom plasseringen er ment å være langvarig (§4-4).

Et opphold hos oss innebærer at vi tilrettelegger for relasjonsetablering og relasjonsbygging, aktiv omsorg, miljøterapi, samtaletilbud samt mestringsfremmede og atferdsfremmende tiltak.

Vi har en behandlingsmodell som ivaretar behov for målrettet atferdsendring og med formål å hjelpe ungdommen i å varige endringer i kognitiv tilnærming til egen atferd. 

Ferdighetstrening for å erstatte negativ atferd med ønsket atferd er stikkord i behandlingen.

Effektiv behandling skjer i et samspill med samfunnet rundt oss. Vi har etablert samarbeid med nærmiljøet, med skole, med helsetjenesten og aktører som politi, idrettslag, foreninger mm, for at storsamfunnet rundt ungdommen også skal kunne bidra til mestring, trivsel, tilhørighet og ferdighetstrening for ungdommer plassert hos oss.

Behandlingsmetoder

Arbeidet vårt skal basere seg på systemteori, sosial læringsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori. Den pedagogiske, kommunikative og terapeutiske plattformen i arbeidet bygger på traumebevisst omsorg (TBO) og Aggression Replacement Training (ART). I tillegg anvender vi tilknytnings- og traumeteori i forståelsen av, og i det konkrete arbeidet med ungdommene.

Linda Andersen

Institusjonsleder

Postadresse: Verksveien 1, 9406 Harstad

Fakta

 1. Fylke:
  Troms og Finnmark
 2. Plasseringsform:
  Atferd lav, høy, rus
 3. Antall plasser:
  7
 4. Region:
  Barnevern Nord

Kontakt

Linda Andersen

Institusjonsleder