Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

A group of young people playing croquet.

Fakta

 1. Fylke:
  Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud
 2. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 3. Antall plasser:
  38
 4. Region:
  Barnevern Øst
Fylke
 • Oslo
 • Akershus
 • Vestfold
 • Buskerud
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Seksuell skadelig atferd
 • Gruppebehandling
 • Rus
 • Atferds- og samspillsvansker
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • LØFT
 • TBO
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
 • DBT
 • TMA
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Øst

Adresse

Barnevern Øst

Humana Barnevern Øst har til sammen fem avdelinger i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold og tilbyr i hovedsak gruppetiltak til ungdom. Vi har også en avdeling med spisskompetanse på unge med skadelig seksuell atferd (SSA).

Fakta

 1. Fylke:
  Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud
 2. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 3. Antall plasser:
  38
 4. Region:
  Barnevern Øst
Fylke
 • Oslo
 • Akershus
 • Vestfold
 • Buskerud
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Seksuell skadelig atferd
 • Gruppebehandling
 • Rus
 • Atferds- og samspillsvansker
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • LØFT
 • TBO
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
 • DBT
 • TMA
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Øst

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 952 79 549

Om oss

Siden 2003 har Humana Barnevern Øst levert tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, og 4-26.

Behandlingsmetoder

Vi baserer arbeidet vårt på systemteori, sosial læringsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori. Den pedagogiske, kommunikative og terapeutiske plattformen i arbeidet bygger på traumebevisst omsorg (TBO), kognitiv atferdsterapi (KAT), DBT, musikkterapi og løsningsfokusert tilnærming og. I tillegg bruker vi tilknytnings- og traumeteori i arbeidet med de unge.

Våre avdelinger

Klikk for å lese mer om hver avdeling.

Elisabeth Sæther

Institusjonsleder Barnevern øst

Fakta

 1. Fylke:
  Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud
 2. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 3. Antall plasser:
  38
 4. Region:
  Barnevern Øst