Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

A group of people playing football.

Fakta

 1. Fylke:
  Agder
 2. Plasseringsform:
  Omsorg, atferd, rus og akutt
 3. Antall plasser:
  16
 4. Region:
  Barnevern Kristiansand
Fylke
 • Agder
Kompetanse
 • Psykiatri
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Autismespekteret
 • Traumer
 • Selvskading
 • ADHD
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • Systemteori
 • Terapeutisk konflikthåndtering (TKH)
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • Sosial læringsteori
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
Plasseringsform
 • Omsorg, atferd, rus og akutt
Region
 • Barnevern Kristiansand

Kontakt

Adresse

Barnevern Kristiansand

Humana Barnevern Kristiansand har hele seks avdelinger og tar imot plasseringer i målgruppene atferd lav- og høy, rus, akutt og omsorg. Vi har lang erfaring og god kunnskap om ungdommer med sammensatte atferdsuttrykk. Hos oss blir det lagt til rette for omsorg og behandling både i gruppe og som enetiltak.

Fakta

 1. Fylke:
  Agder
 2. Plasseringsform:
  Omsorg, atferd, rus og akutt
 3. Antall plasser:
  16
 4. Region:
  Barnevern Kristiansand
Fylke
 • Agder
Kompetanse
 • Psykiatri
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Autismespekteret
 • Traumer
 • Selvskading
 • ADHD
Kunnskapsgrunnlag og metoder
 • Systemteori
 • Terapeutisk konflikthåndtering (TKH)
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • Sosial læringsteori
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
Plasseringsform
 • Omsorg, atferd, rus og akutt
Region
 • Barnevern Kristiansand

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 952 79 549

Om oss

Alle avdelingene våre er godkjent for §§ 3-2, 4-1, 4-4, 5-1, 6-1 og 6-2, 5.ledd. Avdelingene har også godkjenning i forhold til §§ 4-1og 4-4 når det er plan om videre plassering etter akuttforløpet. Vår akuttavdeling er godkjent for §§ 3-2, 4-1, 4-4 og 5-1.

Plassene er fordelt på små grupper med to-tre ungdommer og det er to-fire voksne på jobb til enhver tid. Vi har også ungdommer som bor alene med tilpasset opplegg.

Behandlingsmetoder

Ungdommenes behov kartlegges i begynnelsen av oppholdet på institusjonen. Deretter inviteres hun eller han til å være med på å utforme sin egen handlingsplan. Dette arbeidet legger mye av grunnlaget for hvilken metode vi velger å benytte oss av i behandlingen. Vi vet at kursen kan endre seg underveis, når vi blir bedre kjent med ungdommen. Men, med vår erfaring finner vi som regel den, eller de, metodene som gir best mulig resultat. Vår rapportering til barneverntjenesten og Bufetat synliggjør hvor vi er i prosessen i forhold til måloppnåelse i handlingsplanen.

Våre avdelinger

 • Bjorbekk
 • Drangsholt
 • Hortemo
 • Lillesand
 • Vennesla
 • Vågsbygd

Fakta

 1. Fylke:
  Agder
 2. Plasseringsform:
  Omsorg, atferd, rus og akutt
 3. Antall plasser:
  16
 4. Region:
  Barnevern Kristiansand

Kontakt

Morten Remman

Institusjonsleder