Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

TBO - Traumebevisst omsorg

I møte med traumatiserte unge sikrer TBO at de ikke blir utsatt for ytterligere krenkelser og skader. Barn med erfaringer fra traumer, har et stort behov for å forstå sammenhengen i eget liv nå, og mellom fortid og nåtid.

Traumebevisst omsorg gjør at ungdommene blir møtt med forståelse, empati og håp, uansett hvilke erfaringer de har.

TBO sørger for en gitt rekkefølge på:

  • Trygghet
  • Relasjon/tilknytning
  • Regulering
  • Kompetanse

TBO har stort fokus på omsorgspersonens ansvar for å bygge opp disse grunnverdiene. Den legger også mye vekt på denne personens evne og kompetanse innenfor relasjoner. Noe som begrunnes med at skade som er skjedd i en relasjon, helbredes i en relasjon.
Personalets miljøterapeutiske ferdigheter er viktige. Relasjon er en prosess som styrkes ved bruk av refleksjon, både i veiledning, men også i samhandling, med ungdommene. Vi skiller mellom miljøterapi, som har fokus på å gjenskape trygghet, og miljøterapi, som på mer tradisjonelt vis samarbeider med ungdommene for å nå ulike læringsmål og å bygge opp kompetanse for selvregulering.