Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

TAM - Terapeutisk aggresjonsmestring

Terapeutisk aggresjonsmestring (TAM) som metode har hovedfokus på det forebyggende arbeidet i forbindelse med aggresjon og voldsutøvelse.

I det forebyggende arbeidet kartlegges triggere ved å registrere utfordrende atferd på et skjema. Dette inneholder også en refleksjonsdel for de ansatte i etterkant av en hendelse. Dette for å finne ut hva som var den utløsende faktoren i forkant av situasjonen, og om situasjonen eventuelt kunne blitt håndtert på en annen og mer hensiktsmessig måte.

På denne måten vil miljøpersonalet i større grad bli kjent med symptomene som ligger til grunn for atferden, og dermed gis muligheten til å etablere mer tilpassede tiltak for den enkelte ungdom.

I henhold til TMA, skal personalet gis opplæring og veiledning knyttet til å fokusere på seg selv og sin egen atferd. Det kan for eksempel være atferd knyttet til berøring, blikk-kontakt, stemmebruk og plassering i rom (spesielt med tanke på at det gir mulighet til å forlate rommet, både for de ansatte og ungdommen).

Metodikken inneholder også praktisk trening på teknikker og fysisk håndtering av en eventuell situasjon.

Det skilles mellom tre hovedområder innen teknikker:

  • Grunnteknikker
  • Frigjøringsteknikker
  • Holdeteknikker