Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

LØFT - Løsningsfokusert tilnærming

Forkortelsen LØFT står for Løsningsfokusert tilnærming, en modell som er utviklet av ansatte ved Brief Therapy Center i Milwaukee i USA. Hovedideen med LØFT, er at sosial virkelighet skapes kontinuerlig i et kommunikativt samspill med omgivelsene.

Tilnærmingen er et sett grunnleggende prinsipper og et sett med standardiserte spørsmål.

Dette er de åtte grunnprinsippene i modellen:

 • Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om
 • Det fins både problem og ikke-problem
 • Du trenger ikke forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning
 • Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg
 • Språk skaper virkelighet
 • Små endringer skaper større endringer
 • Endring er uunngåelig, og stabilitet er en illusjon
 • De saken gjelder, vet best

Disse er ekspertene

Metodikken tar utgangspunkt i at de unge og deres familier er eksperter på egne liv. Ved å hjelpe dem med å få bevissthet om egne, kloke beslutninger, tror vi de kloke valgene gjentas. Erfaring med å lykkes selv, kan gi erfaring og læring som kan brukes også i andre situasjoner senere.

Forskjell på strategier for problemløsning og løsningsfokusert tilnærming:

 • Fokus på problemer
 • Fokus på løsninger
 • Vurdering av problemer
 • Etablering av mål
 • Undersøkelse av tidligere nederlag
 • Undersøkelse av tidligere suksesser
 • Bevissthet om seneste tilbakeskritt
 • Bevissthet om seneste fremskritt
 • Forklaring på problemet
 • Forklaring på fremgang
 • Fokus på svakheter og feil
 • Fokus på ressurser og kompetanse
 • Plassering av skyld og ansvar
 • Anerkjennelse av bidrag/bidragsytere

Se hva de standardiserte LØFT-spørsmålene dreier seg om:

 • Å finne frem til drømmer for fremtiden – hvor vil jeg og hvordan vil jeg føle meg når jeg kommer dit?
 • Å finne ut når problemer ikke er til stede og er dominerende – unntak
 • Å spørre hva den andre mestrer og å utdype hva dette sier om den andre som person – hvilke egenskaper har du?
 • Å se seg selv i relasjon til andre – hva vil andre tenke eller si hvis du ...
 • Å se seg selv på en skala fra en til ti, for deretter å snakke om hva som gjør at man ikke er lenger ned på skalaen. Hva mestrer jeg allerede? Hva skal til for å komme høyere opp? Man stadfester videre mål for arbeidet.