Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

LØFT - Løsningsfokusert tilnærming

Metodikken tar utgangspunkt i at de unge og deres familier er eksperter på egne liv.