Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Kultursensitiv

Kultursensitivitetens motsvar er etnosentrisme, hvor man vurderer andre menneskers verdier, normer og levemåter ut fra egne kulturelle rammer.