Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hva om jeg ikke liker fosterforeldrene mine?

Dersom du har flyttet i fosterhjem og opplever at du likevel ikke trivdes med fosterforeldrene dine, vil vi kunne hjelpe deg og dem til å få det bedre sammen.

Du vil også ha en tilsynsfører som skal være din kontaktperson, og som rapporterer til barneverntjenesten dersom du ikke har det godt i fosterhjemmet, eller får den oppfølgingen du trenger.

Det vil være flere voksne som vil kunne hjelpe deg med å få det bedre i fosterhjemmet, eller å finne et annet fosterhjem som passer bedre for deg.