Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Har foreldrene mine fortsatt noe å si, og vil jeg kunne ha kontakt med dem?

Vi vil samarbeide med foreldrene dine og familien din hvis Fylkesnemnda ikke har bestemt noe annet.

Din familie vil i de fleste tilfeller få vite om hvordan du har det, kunne komme på besøk og ha kontakt med deg.