A man and a woman standing in a room

Vil du bli fosterhjem?

Mange barn trenger et hjem - og mange hjem trenger et barn. Kan du tilby trygghet, omsorg og kjærlighet?

Lurer du på om du kan være fosterhjem?

Gjennom denne testen får du avklart om det å være fosterhjem eller beredskapshjem kan passe din livssituasjon.