Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Kan jeg jobbe heltid samtidig som jeg er spesialisert fosterhjem?

Å være et spesialisert fosterhjem er i seg selv et heltids engasjement. Arbeid utenfor hjemmet avtales i tråd med barnets behov, etter råd og avtale fra myndigheter. Det som er viktig er at du har tid og overskudd til et barn som trenger ekstra støtte.

I perioder kan barnet ha et ekstra stort behov for støtte, og da er det viktig med en fleksibel jobb som legger til rette for dette. I en del beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem må det være en voksen hjemme på heltid.