Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hvorfor skal jeg bli spesialisert fosterhjem?

Noen ganger kan det føles håpløst når man hører om alle barn og ungdommer som har det vanskelig. Barn med vanskelige hjemmeforhold og foreldre som ikke makter å være den trygge havnen de trenger. Eller flyktningbarn som har flyktet fra krig og katastrofer, og som kommer alene til Norge. Som et av våre fosterhjem selv sier: «Man trenger ikke hjelpe alle mennesker i hele verden. Det holder at man hjelper én person.» 

Som spesialisert fosterhjem kan du utgjøre en forskjell, en viktig forskjell, for et barn eller en ungdom. Våre fosterhjem forteller også om hvor mye glede det å være fosterhjem gir, og hvor utviklende det kan være.

Klart det kan være utfordrende og slitsomt til tider, men til syvende og sist får man så mye igjen for det.