Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvordan kan jeg bli spesialisert fosterhjem?

Hvis du/dere er interessert i å bli spesialisert fosterhjem eller vil vite mer om hva det innebærer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Du kan også kontakte den kommunale barneverntjenesten eller en annen privat organisasjon som jobber med familiehjemsomsorg. 

Når du kontakter oss, starter vi med en telefonsamtale der du forteller om deg og din familie og får anledning til å stille oss spørsmål. Deretter gjør vi et første hjemmebesøk hos deg/dere. Hjemmebesøket er det første steget i utredningen vår av dere.