Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hvordan kan jeg bli spesialisert fosterhjem?

Hvis du/dere er interessert i å bli spesialisert fosterhjem eller vil vite mer om hva det innebærer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Når du kontakter oss, starter vi med en telefonsamtale der du forteller om deg og din familie og får anledning til å stille oss spørsmål. Deretter har vi et første møte med dere der vi legger en plan for videre fremdrift. Etter hvert gjør vi ett eller flere hjemmebesøk hos deg/dere. En klarstillingsprosess innebærer flere møtepunkter og strekker seg 2-3 måneder i tid.