Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hvordan blir vi godkjent som spesialisert fosterhjem?

Du blir godkjent som spesialisert fosterhjem ved å gå igjennom en intervjuprosess med flere treffpunkter og hjemmebesøk med to fagpersoner fra Humana omsorg og assistanse. På bakgrunn av treffpunkter og hjemmebesøk, dannes det en rapport som presenterer dere. Dere blir så bedt om å levere helse- og politiattest.

Videre innhenter vi referanser fra ulike instanser. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om dette.