Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvordan blir vi godkjent som spesialisert fosterhjem?

Du blir godkjent som spesialisert fosterhjem ved å gå igjennom en intervjuprosess med flere treffpunkter og hjemmebesøk med 2 fagpersoner fra Humana omsorg og assistanse. På bakgrunn av treffpunkter og hjemmebesøk, dannes det en rapport som presenterer dere. Dere blir så bedt om å levere helse- og politiattest.

Videre innhenter vi referanser fra ulike instanser. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om dette.