Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hvor lenge bor barnet hos oss?

Et spesialisert fosterhjem er ment å være en stabil omsorgsbase. Oppholdstid vil variere fra barn til barn - etter tiltak som er til det beste for barnet. Noen ganger er barnet eller ungdommen plassert for en kortere periode, og andre ganger trenger barnet å bli boende gjennom hele oppveksten.