Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvilken oppfølging får vi når barnet har flyttet inn?

Vi har tett kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også åpen døgnvakt, slik at dere som fosterhjem alltid kan få tak i en erfaren familieterapeut.

Støtten som gis under en plassering tilpasses deres og barnets behov, men vanligvis møter dere teamlederen en til fire ganger i måneden for veiledning og støtte. Vi tilbyr også jevnlig veiledning sammen med andre fosterhjem og ulike typer videreutdanning.

Vi prøver også å arrangere noen hyggelige sammenkomster i løpet av året, der dere får møte andre fosterhjem fra organisasjonen vår.