Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hvilken oppfølging får vi når barnet har flyttet inn?

Vi har tett kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også bakvaktstelefon, slik at dere som spesialisert fosterhjem alltid kan få tak i en erfaren teamleder.

Støtten som gis under en plassering tilpasses deres og barnets behov, men vanligvis møter dere teamlederen en til fire ganger i måneden for veiledning og støtte. Vi tilbyr også jevnlig veiledning sammen med andre spesialiserte fosterhjem og ulike typer kurs og fag.

Vi prøver også å arrangere noen hyggelige sammenkomster i løpet av året, der dere får møte andre fosterhjem fra organisasjonen vår.

Hvis vi trenger hjelp, hvilken støtte får vi?


Vi har jevnlig kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også bakvaktstelefon hvis noe skulle skje.

Dere kan føle dere trygge på at vi hele tiden er tilgjengelige hvis dere trenger hjelp. Vi samarbeider også med barneverntjenesten under plasseringen.