Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hva er et spesialisert fosterhjem?

Mange barn og unge må av ulike årsaker bo i en annen familie enn sin egen. Årsakene er ulike, og det kan være for en kortere periode eller i flere år. Enkelte kan ha behov for å bo hos dere gjennom hele oppveksten. De familiene som åpner hjemmet sitt for andres barn eller ungdommer i samarbeid med oss, kaller vi spesialiserte fosterhjem.

Det å være et spesialisert fosterhjem betyr å tilrettelegge for barnet som om det var ditt eget. Du skal støtte barnet eller ungdommen på alle områder i livet, for eksempel når det gjelder skolegang, helse og personlig utvikling. Alle barn har unike behov og forutsetninger. Og ingen fosterhjem er like, men det er viktig å ha en grunnleggende interesse for den unges ve og vel. 

Du må regne med å bli utfordret som voksen i fosterhjemmet, men du kan også forvente å få mye fint tilbake. Fosterbarnet vil gi deg glede, ny kunnskap og en bredere livskvalitet. Det er en mektig følelse å utgjøre en stor, positiv forskjell i livet til et ungt menneske.

Vil du være den som hjelper et barn med å nå sine mål og drømmer?