Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Hva er et beredskapshjem?

Forskjellen på et beredskapshjem og et spesialisert fosterhjem, er at beredskapshjemmet tar imot barn og ungdommer i hjemmet sitt for en kortere periode, ofte på kort varsel, mens innflytningen og livet i et spesialisert fosterhjem er mer organisert og planlagt, og vanligvis av lengre varighet.

Beredskapshjemmet stiller ofte opp i en periode mens barneverntjenesten utreder hva barnet trenger av hjelp på lengre sikt. Menneskene i et beredskapshjem må tåle stress, de må være fleksible og kunne håndtere uvisshet og usikkerhet. 

Et beredskapshjem får lønn så lenge oppdraget varer, det vil si fra dagen barnet flytter inn, til barnet flytter ut. Hjemmet får lønn i friperiode sett opp i mot lengde på oppdraget.

En del akuttplasseringer blir gjort om til fosterhjemplasseringer.