Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hva er et beredskapshjem?

Forskjellen på et beredskapshjem og et spesialisert fosterhjem, er at beredskapshjemmet tar imot barn og ungdommer i hjemmet sitt for en kortere periode, ofte på kort varsel, mens innflytningen og livet i et spesialisert fosterhjem er mer organisert og planlagt, og vanligvis av lengre varighet.

Beredskapshjemmet stiller ofte opp i en periode mens barneverntjenesten utreder hva barnet trenger av hjelp på lengre sikt. Ettersom akuttplasseringen nesten alltid foregår omgående, må det vanligvis være en voksen i familien som kan være tilgjengelig på heltid. Menneskene i et beredskapshjem må tåle stress, de må være fleksible og kunne håndtere uvisshet og usikkerhet. 

En del akuttplasseringer blir gjort om til fosterhjemplasseringer.