1. Start
  2. Spesialisert fosterhjem
  3. Bli spesialisert fosterhjem
Person and child playing sitting by table

Bli spesialisert fosterhjem

Vi søker ikke etter «superhjem», vi ønsker oss helt vanlige familier. Her kan du lese mer og ta kontakt nederst.

Passer du til oppgaven?

For at du skal bli vurdert som spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem hos oss må du ha:

  • Godkjent vandelsattest/politiattest
  • Stabil livssituasjon
  • Interesse og overskudd til å gi barn eller ungdommer et trygt og godt hjem.
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn og ungdom rom for livsutfoldelse

Stegene i godkjenningsprosessen

Ta kontakt med oss

Første steg er å ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan det er å være spesialisert fosterhjem hos oss.

Første intervju

En av våre teamledere kommer til å ha samtaler med deg/dere og evt. hjemmeboende barn. Vi vil også komme på ett eller flere hjemmebesøk.

Godkjenning

Det er kun barneverntjenesten som har myndighet til å godkjenne nye fosterhjem. Godkjenning gis på bakgrunn av dokumentasjon om hjemmet og barnet som har behov for hjelp.

Opplæring

Nye fosterhjem må gjennomføre grunnkurs før de kan ta imot plasseringer. Kurset tar b.la opp temaene; hvordan det er å være fosterhjem, fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og teori knyttet til tilknytning og traumebevisst omsorg.

Plassering av barnet

Vi er opptatt av at barnet og din familie fungerer godt sammen, og derfor vil vi gjøre vårt beste for å finne en god match. Til syvende og sist er det dere som fosterhjem som avgjør om barnet passer inn i deres familie.

Oppfølging av Humana omsorg og assistanse

Etter at barnet er flyttet inn vil dere få tett oppfølging av deres egen teamleder. Vanligvis foregår veiledning hver 14. dag, men i starten er det ofte behov for hyppigere veiledninger. Ved spesielle behov underveis i plasseringen vil vi tilby dere flere veiledningstimer. Dere vil også få tilbud om opplæring og gruppeveiledning ca. en gang i måneden.

Kontakt oss

Er du er interessert i å bli spesialisert fosterhjem eller bare ønsker å vite mer om hva det innebærer? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Fyll ut kontaktskjemaet under, så hører du raskt fra oss.