A woman sitting in a meeting

Beredskapshjem

Beredskapshjemmene våre ønsker å gi barn og unge som kommer i en akuttsituasjon trygge rammer i en ellers uforutsigbar hverdag.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.

Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akuttsituasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem frem til barnevernet finner en mer varig løsning. Som beredskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å senke skuldrene og oppleve trygghet.

Å være et beredskapshjem - hva innebærer jobben?

Å være beredskapshjem kan være utfordrende i perioder, men det er også en meningsfull jobb, som gir deg muligheten til å bidra positivt inn i livet til et barn eller en ungdom i en akutt livskrise.

Som beredskapshjem i Humana omsorg og assistanse vil du og familien din få god opplæring i hva det innebærer å være beredskapshjem og hvordan man jobber med barn som befinner seg i en akutt livskrise. Du vil også få grunnopplæring i metodene:

A group of people walking on a path

Krav til hjem

Kravene til å bli beredskapshjem tilsvarer kravene til spesialisert fosterhjem. Det er fordelaktig at minst én av de voksne i hjemmet har relevant utdanning eller kompetanse og erfaring med barn og unge, men personlige egenskaper veier også opp.