1. Start
  2. Spesialisert fosterhjem

Spesialisert fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem skal legge til rette for en stabil og trygg oppvekst, og hjelpe hvert enkelt barn til å kunne nå sine mål og drømmer. Vil du være den ene personen som utgjør en viktig forskjell i et barns liv?

Hero

Aktuelt

Person and child playing sitting by table

Bli spesialisert fosterhjem

Vi søker ikke etter «superhjem», vi ønsker oss helt vanlige familier. Kan det å være spesialisert fosterhjem være noe for deg?

A woman sitting in a meeting

Bli beredskapshjem

Beredskapshjemmene våre ønsker å gi barn og unge som kommer i en akuttsituasjon trygge rammer i en ellers uforutsigbar hverdag.

""

Er du fosterbarn?

Som fosterbarn har du sikkert mange spørsmål. Vi vil gjerne støtte deg. Her kan du lese mer og sende inn egne spørsmål.

Hva er et spesialisert fosterhjem?

Et spesialisert fosterhjem er et tiltak for barn og unge som trenger ekstra omsorg og oppfølging i hverdagen. Noen av barna har så store behov at et vanlig fosterhjem ikke strekke til, og da er et spesialisert fosterhjem en løsning der den ene fosterforelderen er hjemme med barnet på heltid.

Spesialiserte fosterhjem og ordinære fosterhjem – det er en forskjell

Spesialiserte fosterhjem og ordinære fosterhjem er to ulike plasseringsformer, men fellesnevneren er at de skal skape et stabilt miljø for barnet slik at det får mulighet til å oppleve trygghet og utvikle seg positivt.

I et ordinært fosterhjem har fosterforeldrene som oftest vanlig arbeid i tillegg til oppdraget som fosterhjem. For noen barn som bærer med seg særlig vanskelige opplevelser så er det behov for ekstra støtte, og da kan det å flytte inn i et forsterket fosterhjem være en god løsning også kalt spesialisert fosterhjem.

Lurer du på om du kan være fosterhjem?

Gjennom denne testen får du avklart om det å være fosterhjem eller beredskapshjem kan passe din livssituasjon.

Ta testen her
A man and a woman standing in a room

Utforsk 47 ledige stillinger

Vi er alltid på utkikk etter flinke folk som vil jobbe hos oss! Vi har flere ledige stillinger i hele Norge. Se om du kan finne din nye jobb hos oss.

Søk jobb hos oss