«Alle mennesker har rett til et godt liv og jeg er med på å bidra»

Tilbake til våre historier

Dette sier rusterapeut og erfaringskonsulent Johnny Risjord. Han har vært rusfri i åtte år etter å ha vært aktiv rusmisbruker og kriminell i mer enn 25 år.

– Det å kunne snakke med, få anbefalinger og råd fra disse som hadde vært ute i rusen selv, var til veldig stor hjelp for meg, sier Johnny. 

Han forteller at han etter hvert fikk muligheten til å realisere drømmen om å jobbe med likesinnede etter likemannsprinsippet. Det har gitt han mye mer enn hva han med noen få ord kan beskrive fullt ut.

– Jeg tok en videreutdanning basert på realkompetanse, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykiatri, og plutselig var disse årene som jeg hadde sett på som bortkastet verdt noe. Jeg var skakkjørt på de fleste av livets områder da jeg begynte denne prosessen, men gjennom hardt og målrettet arbeid har jeg i dag fått ryddet opp i livet mitt og kan ivareta mitt ansvar som sønn, pappa, samboer, arbeidstaker. 

Johnny forteller videre at han har gått fra å være en belastning for seg selv, familien og samfunnet, til å bli en bidragsyter. 

– I stedet for å være «stolt av historien min» kan jeg heller være stolt av at det faktisk er historie. 

Å jobbe som rus- og miljøterapeut har for Johnny vært en drøm som har gått i oppfyllelse, gjennom jobben kan han nå hjelpe og motivere andre til en endring, slik han selv har opplevd det på kroppen. 

– Minnet om hvem jeg var, hva som skjedde og hvordan livet mitt er i dag, kan jeg flette inn i min arbeidshverdag. Jeg tror at det å dele personlige erfaringer, kombinert med en faglig tilnærming, kan virke inspirerende på de jeg jobber med. 

Johnny føler seg privilegert som får lov til å følge mennesker som kommer inni behandling nedkjørt og med en følelse av håpløshet frem mot livsgnist og håp. 

– Drømmen om et anstendig rusfritt liv, er for meg uten sidestykke. Jeg vet ikke om noe som gir meg så stor glede som å kunne jobbe med dette. Jeg er utrolig takknemlig for å kunne være med på en slik reise, sier han.

I jobben som rus- og miljøterapeut i medleverturnus, kan han følge brukerne gjennom hele dager. Fra undervisning og gruppeterapi til en-til-en samtaler, fellesaktiviteter og turer for å besøke ulike ettervernstilbud.

– Dette tror jeg gjør relasjonene sterkere, gir mer kontinuitet og bidrar til at jeg som terapeut får mer troverdighet. 

Alle mennesker har rett til et godt liv og jeg er med på å bidra til dette. For en fantastisk jobb jeg har, avslutter Johnny.