Slik går du frem for å søke

Tilbake til til pasienten

Her finner du en oversikt over hvordan du må gå frem for å søke om behandlingsplass hos oss.

Har du spørsmål?

Ola Skavhaug Inntakskoordinator 909 46 000

Trinn i søknadsprosess

1

Kontakt fastlegen eller NAV

For å søke om å få behandling må du kontakte fastlegen din eller NAV slik at de kan søke om behandling for deg. Du kan ikke søke deg selv inn til et av våre behandlingssentre.

2

Du velger behandlingssted

Du som pasienten står fritt til å velge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling ved et av Humana psykisk helse sine behandlingssentre er det viktig at dette kommer tydelig frem i søknaden.

3

Fyll ut søknad

Fastlegen eller NAV fyller ut søknaden og sender den inn til vurderingsinstansen i helseregionen hvor du er bosatt.

4

Saksgang

Vurderingsinstansen skal innen 30 virkedager vurdere om du har behov for tilbud fra spesialisthelsetjenesten og gi deg tilbakemelding. Hvis du selv har valgt behandlingssted og vurderingsinstansen har godkjent søknaden, vil du bli tildelt behandling.

5

Behandlingsforløp hos Humana

Dette blir individuelt tilpasset dine behov.

6

Oppfølging i etterkant

Vi jobber alltid frem et godt samarbeid med hjemkommunen før planlagt utskrivning. Pasienten har også mulighet for å komme tilbake på besøk eller et oppfølgingsopphold ved behov. Vi er tilgjengelig på telefon hele døgnet for å hjelpe.