1. Du er her: Til pasienten

Det skal mot til for å innrømme for deg selv at du har et rusproblem. Og hvis du vurderer behandling, lurer du sikkert på hvordan det kommer til å bli? Du er ikke alene.

Hvilke pasienter kommer til oss?

Det er mange ulike bakgrunner og livssituasjoner hos de som kommer til våre behandlingssentre. Vi gir døgnbehandling til både kvinner og menn over 18 år som strever med alle former for rusmidler.

Din trygghet

Det er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe som sørger for å gi deg den støtten du trenger. Vi har tilgjengelig lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, psykiater og psykolog som skal sørge for nettopp dette.

Sammen setter vi opp individuelt tilpassede mål, hvor vi blant annet legger vekt på:

  • Rusproblemet
  • Helsetilstanden
  • Psykisk funksjonsnivå
  • Familiesituasjonen
  • Forhold til arbeidslivet
  • Personlig økonomi

Hvordan går du frem som pasient?

Du har sikkert mange spørsmål knyttet til hvordan du skal gå frem for å få behandlingsplass. Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for deg.

Trinn i søknadsprosessen

«Nå er jeg en bidragsyter»

- I dag har jeg fått et liv som jeg ikke ville byttet bort uansett tilbud. I behandling fikk jeg tent et håp om at det var et liv der ute også for meg" - Johnny.

Reisen til rusfrihet

Følg oss i sosiale medier