1. Du er her: Rødbergodden behandlingssenter

Rødbergodden behandlingssenter

I idylliske omgivelser på Rødbergodden tar vi imot pasienter med alle former for rusavhengighet til korttids- og langtids døgnbehandling. Vi har 20 godkjente plasser.

Målgruppe

Både kvinner og menn over 18 år, med alle former for rusavhengighet kan få behandling av oss på Rødbergodden. Tilbudet inkluderer også straffegjennomføring i institusjon, jfr. Straffegjennomføringsloven §12.

Behandling

Våre pasienter kan søke om få medikamentassistert avrusning som en integrert del av behandlingsforløpet sitt. I stabiliseringsperioden benyttes skjematisk kartlegging de første dagene frem til pasienten er stabilisert. Pasientene følges nøye opp av senterets medisinske fagpersonell med lege og/eller psykiater som overordnet ansvarlig.

Metoder

Ut i fra pasientens rusprofil og følgeproblematikk vurderer vårt fagpersonell omfanget av behandlingen. Med en kombinasjon av gruppeterapi, individuell terapi og ulike miljøterapeutiske aktiviteter sørger vi for å gi den enkelte en helhetlig behandling.

Aktiviteter

På Rødbergodden er vi opptatt av å få pasientene i aktivitet ute i naturen. På vinteren er ski og truger flittig brukt. Det er også lagt til rette for turer på snøscooter med lavvo og fyrovn. I løpet av vår- og sommerhalvåret finner vi frem fiskestang, telt og sovepose. Det er også lagt opp til ukentlige fjellturer.

Beliggenhet

Rødbergodden ligger i vakre naturomgivelser i Lenvik kommune, med Senja på andre siden av fjorden.

Henvis til oss

Ola Skavhaug Inntakskoordinator 909 46 000
Henvisning sendes til: 
Humana psykisk helse, Avd. Rødbergodden
Verkstedveien 1
9406 Harstad