1. Du er her: Til pårørende
Ansatt i Humana brukerstyrt personlig assistanse

Pårørende – snakk med oss om det!

Tilbake til psykisk helse

Hvis du er i nær familie med en som har et rusproblem, har du sannsynligvis en rekke tøffe utfordringer i hverdagen. Og kanskje er du en av dem som velger å holde dette for deg selv? Du behøver ikke det.

Humana psykisk helse har bred erfaring med mennesker med rusavhengighet og kan støtte deg som er pårørende. Vi kan gi den du er glad i behandling og hjelp til å bli rusfri. Under behandlingen får du også opplæring av oss.

Familiehelger i trygge rammer

Fordi nærhet til familien er viktig, arrangerer vi familiehelger med jevne mellomrom. Barna får anledning til å besøke sine egne i trygge omgivelser, med våre erfarne medarbeidere til stede. Hvis det oppstår behov for det, gir vi veiledning og støtte der og da.

Alle familier som deltar får tilgang til egen bolig. Dette for å gi  et trygt sted hvor foreldre og barn kan oppholde seg og få gode dager sammen i besøkshelgene.

Familiegrupper og fagpersoner

Det å forstå egen psykisk lidelse og/ eller diagnose, har vist seg å ha god effekt i behandlingen av rusavhengighet. Hos oss kan du delta med familien din i grupper med godt og informativt faglig innhold. Gruppene ledes av våre familieterapeuter.

Barn av foreldre med rusproblemer

Det er ofte en stor påkjenning for et barn å ha en forelder – eller to – med rusavhengighet. Vi har fagpersonale med spesialkunnskap og ansvar for å fremme og koordinere arbeid med barna som har foreldrene sine hos oss.

Opplæring og støtte

For at pårørende skal få informasjon om behandlingen, må pasienten selv godkjenne dette. Og informasjonen skal inneholde opplysninger som gir pårørende et grunnlag for å medvirke, og å ta beslutninger, under behandlingstiden.  

Du som er pårørende, er ofte pasientens nærmeste og viktigste omsorgsperson, den som bidrar i de daglige gjøremålene. Dette er en frivillig rolle. Den forutsetter at du får tilstrekkelig informasjon om pasientens helsetilstand og hvilke støtte- og avlastningstilbud som tilbys. Det er også viktig at du får veiledning og rådgivning som er tilpasset den oppgaven du har påtatt deg.