1. Du er her: Krakken behandlingssenter

Krakken behandlingssenter

Det er rammebetingelsene som bidrar til de gode resultatene. På Krakken er vi trygge på at vi kan tilby pasientene dette. Behandlingssenteret har 28 plasser innen kortids- og langtids døgnbehandling av pasienter med rusavhengighet.

Målgruppe

Vi tar imot rusavhengige kvinner og menn over 18 år, hvor rusavhengigheten er primærlidelsen. Dette gjelder alle typer rusavhengighet. Tilbudet inkluderer også straffegjennomføring i institusjon, jfr. Straffegjennomføringsloven §12.

Behandling

Ut i fra enkeltpersonens rusprofil og følgeproblematikk kan vi på Krakken vurdere omfanget av behandlingen. Gjennomsnittlig innleggelsestid er på 9-12 måneder.

Metoder

Krakken tilbyr en helhetlig behandlingsprofil med en kombinasjon av gruppeterapi, individualterapi og ulike miljøterapeutiske aktiviteter. Den enkeltes rusprofil og grad av følgeproblematikk vil danne grunnlag for omfang. Vi benytter ulike, men vel anerkjente metoder som bidrar til vekst hos hver enkelt, og til deres pårørende.

Aktiviteter

Naturen finnes rett utenfor døren på Krakken, noe som gjør det enkelt å komme seg ut på tur. Vi har også biljardbord, bordtennis, trenings- og hobbyrom for de som liker innendørsaktviteter.

Beliggenhet

Krakken ligger kun 20 minutter fra Tønsberg sentrum.

Henvis til oss

Ola Skavhaug Inntakskoordinator 909 46 000

Henvisning sendes til: 
Humana psykisk helse, Avd. Krakken
Verkstedveien 1
9406 Harstad