1. Du er her: Henvis til oss

Slik henviser du en pasient til oss

Tilbake til psykisk helse

Ved behandlingssentrene våre tar vi imot pasienter fra alle helseregioner. Rutinene for innleggelse ved rusinstitusjoner er litt annerledes enn på sykehus, men vi har gjort det enkelt for deg å henvise pasienter til oss.

Ring inntakskoordinator

Ola Skavhaug Inntakskoordinator 909 46 000

Henvis til Humana

Dette er de viktigste stegene for deg som skal henvise en pasient til Humana psykisk helse sine behandlingssentre:

  • Send inn en ordinær henvisning til vurderingsinstansen i pasientens helseregion
  • Det må stå tydelig i henvisningen at pasienten ønsker å benytte sin rett til fritt valg av behandlingssted
  • Send henvisning, se helse nord, helse midt, helse sør-øst, helse vest

Svarfrist på henvisning

Innen 10 virkedager skal du motta svar om pasienten kvalifiserer for tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Umiddelbart etter fristen, eller tidligere, får du en uttalelse om rettighetsstatus og behandlingsnivå, med råd om konkrete tiltak.