1. Start
  2. Presse og nyheter
  3. Vår BPA-løsning får toppkarakterer 96% av kundene er fornøyde

Vår BPA-løsning får toppkarakterer: 96% av kundene er fornøyde

Vår nyeste kundeundersøkelse viser at hele 96% av våre kunder er fornøyde med Humana omsorg og assistanse som BPA-leverandør. Vi er stolte over at vi år etter år ser en økning i kundetilfredshet, og det motiverer oss til å jobbe enda hardere for stadig bedre resultater og gjøre forbedringsarbeid der vi ser at det er mulighet for enda sterkere leveranse av BPA.

Les den fulle rapporten av kundeundersøkelsen 2024 her Lenke til et annet nettsted.

Les sammendraget av kundeundersøkelsen 2024 som PDF-fil her Lenke til et annet nettsted.

Så gode tilbakemeldinger er veldig moro å få. Det blir neimen ikke lett å toppe dette.
Jon Torp, divisjonsdirektør for BPA

Humana omsorg og assistanses kundeundersøkelse for 2024 ble sendt ut til alle våre BPA-kunder og arbeidsledere. Formålet med undersøkelsen er å gi kundene muligheten til å fortelle om de er fornøyde med oss som BPA-leverandør, og om de får service etter behov og ønsker. Det ble stilt 25 spørsmål og påstander.

Stolte over hele 96%

Resultatene av kundeundersøkelsen 2024 er jevnt over svært gode, og vi kan tydelig konkludere med at våre kunder totalt sett er svært fornøyde med Humana omsorg og assistanse som sin BPA-leverandør.

Det vises ved å se på grafen som har gått fra 93% til 96% på de som har svart «litt enig» og «helt enig» på påstanden “Totalt sett er jeg fornøyd med Humana omsorg og assistanse”. Det er svært gledelig for oss med slike resultater, og vi skal jobbe videre for å øke denne prosenten ytterligere slik at enda flere kunder kan si seg godt fornøyde med BPA fra oss.

Jeg opplever servicen fra Humana omsorg og assistanse som varm og ekte, og jeg ville aldri drømt om å bytte leverandør.
BPA-kunde i Humana omsorg og assistanse

Alle skal oppleve å møtes med respekt

Vi ser også en økning i kunder som er litt eller helt enige i at de blir møtt med respekt fra Humana omsorg og assistanse. Dette tallet har økt fra 91% i fjor til 96% i år. Vi ønsker alltid å bli bedre på det vi gjør, og derfor er vi opptatt av at alle skal behandles med respekt og samtidig få den hjelpen de har krav på. At vi stadig fortsetter å øke på dette området, gir oss gode signaler om at arbeidet vårt er på rett vei.

Fokus fremover på områder som kan forbedres

Spørsmålet om tilfredshet med oppslagsverket i Humana BPA-appen og timeplanleggings- og timelisteverktøyet, er det vi scorer lavest på blant årets påstander. Disse tilbakemeldingene tar vi seriøst, og vi er allerede i gang med å gjennomføre tiltak for å forbedre systemene våre og innholdet i dem. Vi ser også en noe lavere score på påstanden om stabil assistentgruppe. Her vil vi forsøke å gjøre «Oppstartsplanen» i Humana BPA-appen enda mer tilgjengelig, slik at flere kan benytte seg av denne fremover. Hensikten med planen er å sikre en god onboardingprosess, som igjen vil bidra til økt stabilitet i assistentgruppen.

Vi vil fremover jobbe for å opprettholde og ytterligere forbedre de gode resultatene, og sikre at kundene våre skal fortsette å være fornøyde med Humana omsorg og assistanse som sin BPA-leverandør.