1. Start
  2. Presse og nyheter
  3. Humana omsorg og assistanse og Team Olivia slår seg sammen

Humana omsorg og assistanse og Team Olivia slår seg sammen

Tidligere denne våren meldte vi i Humana omsorg og assistanse at vi hadde til hensikt å kjøpe Team Olivias norske virksomheter. I slutten av april fikk vi den gledelige beskjeden om at Konkurransetilsynet godkjente oppkjøpet, og i dag, 3. juni, 2024, ble oppkjøpet av Team Olivia Norge en realitet.

Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige selskap, men med felles organisering. Vi skal fortsette å levere tjenester innenfor barnevern, helse og omsorg, fosterhjem, hjelpetiltak, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og praktisk bistand.

–Denne sammenslåingen gjør oss enda bedre rustet til å tilby gode velferdstjenester der folk faktisk bor, sier administrerende direktør Mona Lien. Når det offentlige har kapasitetsutfordringer eller mangler et spesielt tjenestetilbud, er vår misjon å bidra der det trengs.

Sammen med oppkjøpet følger en økning i kompetanse og ressurser. Ved å kombinere de to virksomhetene vil Humana omsorg og assistanse være enda bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer på en fleksibel, bærekraftig og innovativ måte.

– Når Humana omsorg og assistanse nå kjøper Team Olivia Norge vil vi sammen kunne videreutvikle våre tjenestetilbud som gir store muligheter for framtiden, sier Morten Nybakk, administrerende direktør for Team Olivia Norge. Team Olivia Norge har siden 2014 bygd en fremgangsrik virksomhet. Fokuset har vært å gi et tilbud der kunder og brukere kan utvikle seg og leve et meningsfullt og verdig liv. Jeg er stolt over våre fantastiske medarbeidere som har bidratt til at vi over tid kan levere så høy kvalitet, sier Nybakk.

Kvalitet og mangfold av tjenester

– Sammen skal vi strebe etter å utvikle de beste velferdstjenestene i Norge for både enkeltindividet og samfunnet som helhet. Samtidig vil vi få muligheten til å bygge en svært god arbeidsplass for kompetente medarbeidere, og gi mulighet for vekst og utvikling, sier Mona Lien, administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse.

De to selskapene samlet kommer til å bestå av 3500 årsverk som vil levere tjenester til rundt 1000 innbyggere fra Finnmark i nord til Agder i sør.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mona Vangsnes Lien, Administrerende direktør, Humana omsorg og assistanse
mona.lien@humananorge.no
+47 481 29 795

For finansiell informasjon, vennligst kontakt:

Ewelina Pettersson, Investor relations manager, Holding, Humana AB

ewelina.pettersson@humana.se
+46 73 074 79 12

Henvendelser angående plasseringer eller andre tjenester foregår som tidligere for hvert enkelt selskap.