1. Start
  2. Presse og nyheter
  3. Årets ISO-revisjon bestått med glans

Årets ISO-revisjon bestått med glans

Siden 2020 har BPA-divisjonen i Humana omsorg og assistanse vært ISO-sertifisert etter standarden 9001 Ledelsessystemer for kvalitet. Å jobbe etter standarden har gjort at vi nå har et bedre system for kvalitetsarbeidet enn hva vi hadde tidligere.

Denne måneden var vi gjennom en ny revisjon, som utføres årlig, og den besto vi med glans! Vi fikk ingen avvik, og tre gode forbedringsforslag som vi skal ta med oss videre.

Det å bli sertifisert etter ISO-standarden er et kvalitetsstempel og et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet, og det er vi veldig stolte av! Vi ser frem til fortsettelsen og arbeidet videre.

Sertifisert ledelsessystem